АКТУАЛНО

научете повече за насшата дейност

09.11.2019: EW Solutions ще вземе активно участие в BGInfotag 2019. В рамките на събитието ще даваме безплатни лични консултации по теми свързани със стартирането на собствен бизнес в Австрия.  Посетете нашия фирмен щанд и семинара от 14:00 часа. 

10.11.2018: EW Solutions ще вземе активно участие в BGInfotag 2018. В рамките на събитието ще даваме безплатни лични консултации по теми свързани със стартирането на собствен бизнес в Австрия.  Посетете нашия фирмен щанд и семинара от 14:00 часа. 

Публикации в медии: