СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Направете успешно своите първи стъпки

Краткият коучинг за стратиращи предприятия има за цел в рамките на 1 до три разговора с клиента да даде кратък облик на реализируемостта на бизнес-идеята, анализ на рисковете, маркетинг на австрийския пазар, анализ на нуждите на клиента и фиидбек. Коучигът включва и основна информация за:

 • Подкрепа при избор на походящата правна форма на предприятието.
 • Административен път при започване на предприемаческа дейсност в Австрия, в зависимост от правната форма на предприятието.
 • Основна информация за данъчното облагане и социалното осигуряване.
 • Признаване на професионалните квалификации, при регламентирана стопанска дейност.
 • Възможности за субсидии и финансиране.
 • Основна информация при изготвянето на бизнес-план
 • Коучинг при оптимизиране на проекта, селекция на различни проектни идеи, брейнсторминг.

От идеята до първите приходи от бизнеса.

Пътят от възникването на бизнес-идеята до реализирането на първите печалби може да бъде по някога доста трънлив. Един задълбочен анализ на пазара, наличните конкуренти, на предимствата на услугата която предлагаме пред нашите конкуренти и дефиниране на целевите ни групи, могат да ни спестят значителни инвестиции. Ние от East-West Solutions ще Ви подкрепим при:

 • Събирането на първичната и вторична информация необходими за оценка на пазарният потенциал на Вашите услуга или продукт в Австрия,
 • Анализ на директните Ви и индиректни конкуренти
 • Откриване на Вашата пазарна ниша,
 • Оценка на шансовете за приложение

Експертиза и препоръки за следващите стъпки, които Ви предстоят

Както и в България, в Австрия също има изисквания за ползване на стопанските обекти. Ние от East-West Solutions можем да проверим за Вас пригодността на избраният от Вас стопански обект за дейността, която искате да извършвате в него. Ние Ви подпомагаме в комуникацията с отговорните за това органи, получаване на предписания и цялата документация свързана с нашите компетенции и правомощия.

Ние не сме брокери на недвижими имоти, но можем да осъществим връзка с такива, да Ви придружим на огледите, да организираме календарът Ви със срещи, в случай че нямате възможност за това и не се намирате в Австрия.

Намирането на подходящото седалище на бъдещата Ви фирма, има пряко отношение с дейността с която ще бъде развивана. За целта по-някога са необходими информации за квартала в който се намира обекта, текучеството на хора, близост до инфраструктура и др. Ние имаме готовност да Ви съдействаме при събирането на тази информация и нейният анализ.

Като консултанти с над 10 годишен опит във финансирането по евроейските фондове и класическото финансиране от финансови донори сме на Ваше разположение при въпроси свързани с това.

Безвъзмездно финансиране

 Безвъзмездното подпомагане на стартиращи предприятия в Австрия е концентрирано в няколко донора. Безвъзмездната помощ може да е от материален и нематириален характер. Освен изготвянето на проектното предложение за такова финансиране разполагаме и с ресурсите за подпомагане при реализиране на проекта. Едно проектно предложение за национално или европейско съфинансирне се различава значително от класическият бизнес-план. Планираният проект трябва да бъде съобразен с целите и приоритетите на донора. Ние ще формулираме проектното Ви предложение, ще Ви подпомогнем при събирането на необходимите документи за кандидатсване и ще Ви сътрудничим при подготвянето на отчетната документация по време на провеждането и при приключването на проекта.

 

Проучване на подховящия донор и линия за финансиране на бизнес идеята

Концепция на проекта

Изготвяне на проектоното предложение

Подкрепа при изготвяне на документите

Подкрепа при управлението на проекта /подбор на доставчици, изготвяне на междинни и крайни отчети и други дейности свързани с изпълнението/

 

Класическо финансиране

 

Проучване на подходящите кредитни предложения за стартиращи предприятия

Изготвяне на цялостен бизнес-план

В едно с тестова части и калкулации

Подкрепа при изготвянето на кредитната документация

Подкрепа при комуникацията с финансовите институти

В Астрия стопанските дейности могат да бъдат регламентирани и освободени.

Какво значи регламентирана стопанска дейност?

Регламентираните стопански дейности са тези за упражняването на които се изисква лиценз, професионален опит, майсторско свидетество, образование или комбинация от тези. Образователната система на Австрия фукционира на дуален принцип, т.е. съществува възможността за комбинацията между практическо обучение в съчетание с теоретична подготовка за придобиване на професионални квалификации в дадена област. При желание за упражняване на регламентирана стопанска дейност с квалификации и опит придобити в друга държава стартиращите предприемачи минава през различни процедури за признаване.

Ние можем да Ви подпомогнем при подготовката на документите, концепцията на вашето портфолио, намирането на подходящата стопанска дейност аналогична на досегашния Ви опит, подаването на необходимото заявление, набавянето на необходими допълнителни, комуникация с отговорните органи. Имаме богат опит в подготовката и предружаването при експертни разговори, ако процедурата за признаването изисква такива.