ЕКСПАНДИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Предлагането на чуждестранни продукти и услуги в Австрия е свързано пручването на евентуални пазарни ограничения на местния пазар. Членството ни в ЕС не винаги е каранция на качество за австрийския потребител. В някои браншове европейското законодателство има препоръчителна роля и изискванията към конкретни стоки и услуги биват тясно дефинирани от нациоланните органи.

Ние можем да работим за Вас при проучването на законовите рамки и изискванията за качество на австрийския пазар. Да осъществим контакт със сертифициращите органи и придружим процедурата по сертификация на продукта.

При предлагането на услуги от България основните теми са свързани с командироване на български служители, мобилно предлагане на услуги на територията на Австрия или в случай на откриване на местен офис признаването на професионалните квалификации в случай, че стопанската дейност е регламентирана.

                             /набиране на информация и последващ анализ/